Зберегти в список покупок
Створіть новий список покупок

політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Ми гарантуємо повну повагу до приватності наших клієнтів та захист їхніх персональних даних.
Ми обробляємо персональні дані, надані нам Клієнтами, відповідно до обсягу дозволу, наданого Клієнтами, та вимог законодавства, зокрема відповідно до Закону про захист персональних даних від 29 серпня 1997 року (Законодавчий вісник № 133, поз. 883, з наступними змінами та доповненнями). Ми зберігаємо персональні дані клієнтів на серверах, які забезпечують їх повну безпеку. Доступ до бази даних мають лише уповноважені працівники Магазину.

1 Контролер даних та визначення

 1. Адміністратором персональних даних Клієнтів/Користувачів Інтернет-магазину, також іменованим Продавцем, є: MINTI sp. z o.o., телефон: 519320290, NIP: PL7123290950, REGON: 360032998.
 2. З Контролером даних можна зв'язатися:
  1. на поштову адресу: Parysa 73, 20-712 Lublin;
  2. на електронну адресу: minti@mintishop.com.ua.
 3. Користувач - фізична особа, яка отримує доступ до веб-сайту/сторінок Інтернет-магазину або користується послугами чи функціями, описаними в цій Політиці конфіденційності та використання файлів cookie.
 4. Покупець - фізична особа з повною дієздатністю, фізична особа, яка є Споживачем, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано правоздатність, яка укладає з Продавцем договір дистанційної купівлі-продажу.
 5. Інтернет-магазин - інтернет-сервіс, яким керує Продавець, доступний за електронними адресами (сайтами) https://mintishop.com.ua, за допомогою якого Клієнт/Користувач може отримати інформацію про Товар та його наявність, а також придбати Товар або замовити послугу.
 6. Інформаційний бюлетень - інформація, в тому числі комерційна інформація в розумінні Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Законодавчий вісник 2020 р., поз. 344), що походить від Продавця і надсилається Клієнту/Користувачу в електронному вигляді; її отримання є добровільним і вимагає згоди Клієнта/Користувача.
 7. Обліковий запис - сукупність даних, що зберігаються в Інтернет-магазині та в інформаційній системі Продавця про конкретного Клієнта/Користувача та розміщені ним замовлення і укладені ним договори, за допомогою яких Клієнт/Користувач може розміщувати замовлення та укладати договори.
 8. RODO - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

2. цілі, правові підстави та тривалість обробки даних

 1. Для виконання Договору дистанційної купівлі-продажу Продавець здійснює обробку:
  1. інформація, що стосується пристрою Користувача, з метою забезпечення коректної роботи сервісів: IP-адреса комп'ютера, інформація, що міститься в файлах cookie або інших подібних технологіях, дані сеансу, дані браузера, дані пристрою, дані, що стосуються активності на Сайті, в тому числі на окремих сторінках;
  2. інформацію про геолокацію, якщо користувач дав згоду на доступ постачальника послуг до геолокації. Інформація про геолокацію використовується для надання більш адаптованих пропозицій продуктів і послуг;
  3. персональні дані Користувачів: ім'я, прізвище, адреса юридичної адреси, адреса для листування, адреса електронної пошти, номер телефону, ідентифікаційний номер платника податків, номер банківського рахунку або інші персональні дані, які необхідні для здійснення покупки і які Адміністратор вимагає надати в процесі здійснення покупки.
 2. Ця інформація не містить даних, що стосуються особи Користувачів, але в поєднанні з іншою інформацією може становити персональні дані, і тому Адміністратор поширює на неї повний захист, передбачений RODO.
 3. Ці дані обробляються відповідно до статті 6 ч. 1 п. b) RODO з метою надання послуги, тобто договору про надання електронних послуг відповідно до Умов, а також відповідно до статті 6 ч. 1 п. a) RODO у зв'язку зі згодою на використання певних файлів cookie або інших подібних технологій, вираженою через відповідні налаштування інтернет-браузера відповідно до Закону про телекомунікації або у зв'язку зі згодою на геолокалізацію. Дані обробляються до закінчення використання Інтернет-магазину Клієнтом/Користувачем.
 4. Адміністратор зобов'язується вживати всіх заходів, передбачених статтею 32 RODO, тобто, беручи до уваги сучасний рівень розвитку, вартість реалізації та характер, обсяг і цілі обробки, а також ризик порушення прав і свобод фізичних осіб різної ймовірності та серйозності, Адміністратор вживає відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення рівня безпеки, що відповідає цьому ризику.

3. маркетингова діяльність контролера

 1. На веб-сайті Інтернет-магазину Контролер даних може розміщувати маркетингову інформацію про свої продукти або послуги. Відображення цього контенту здійснюється Контролером даних відповідно до статті 6(1)(f) RODO, тобто відповідно до законного інтересу Контролера даних публікувати контент, пов'язаний з послугами, що надаються, і рекламним контентом кампаній, в яких бере участь Контролер даних. При цьому ця дія не порушує права і свободи Клієнтів/Користувачів, Клієнти/Користувачі очікують отримання контенту подібного змісту і навіть розраховують на нього або це є їхньою прямою метою відвідування веб-сайту/сторінок Інтернет-магазину.

4 Одержувачі даних користувача

 1. Контролер даних розкриває персональні дані користувачів тільки обробникам на підставі укладених договорів про доручення обробки персональних даних з метою надання послуг для Контролера даних, наприклад, хостингу та обслуговування Сайту, ІТ-послуг, маркетингових та PR-послуг.

5. передача персональних даних третім країнам

 1. Персональні дані не будуть оброблятися в третіх країнах.

6 Права суб'єктів даних

 1. Кожен суб'єкт даних має право:
  1. доступ (ст. 15 RODO) - отримати підтвердження від Контролера даних про те, чи обробляються його персональні дані. Якщо дані про особу обробляються, вона має право на доступ до них та отримання наступної інформації: про цілі обробки, категорії персональних даних, одержувачів або категорії одержувачів, яким ці дані були або будуть розкриті, термін зберігання даних або критерії його визначення, право суб'єкта даних вимагати виправлення, знищення або обмеження обробки персональних даних та заперечувати проти такої обробки;
  2. отримати копію даних (ст. 15(3) RODO) - отримати копію даних, що обробляються, причому перша копія є безкоштовною, а за наступні копії Контролер даних може стягувати розумну плату, що базується на адміністративних витратах;
  3. на виправлення (ст. 16 RODO) - вимагати виправлення неточних персональних даних, що стосуються його/її, або доповнення неповних даних;
  4. на видалення (стаття 17 RODO) - вимагати видалення своїх персональних даних, якщо Контролер більше не має законних підстав для їх обробки або якщо дані більше не є необхідними для цілей обробки;
  5. обмежити обробку (ст. 18 RODO) - вимагати обмеження обробки персональних даних, коли:
   1. суб'єкт даних ставить під сумнів точність персональних даних - на період, що дозволяє Контролеру перевірити точність даних,
   2. обробка є незаконною і суб'єкт даних заперечує проти видалення, вимагаючи обмеження використання,
   3. Контролеру ці дані більше не потрібні, але вони потрібні суб'єкту даних для того, щоб встановити, стверджувати або захищати свої права,
   4. суб'єкт даних заперечив проти обробки - доки не буде встановлено, чи законні підстави з боку контролера переважають підстави заперечення суб'єкта даних;
  6. на перенесення даних (ст. 20 RODO) - отримувати в структурованому, загальноприйнятому, машинозчитуваному форматі персональні дані, що стосуються його або її, які він або вона надали Контролеру, і вимагати, щоб ці дані були передані іншому Контролеру, де дані обробляються на підставі згоди суб'єкта даних або договору з ним або з нею, і де дані обробляються автоматизованими засобами;
  7. заперечувати (ст. 21 RODO) - заперечувати проти обробки його/її персональних даних для законних цілей контролера на підставах, що стосуються його/її конкретної ситуації, включаючи профілювання. Потім контролер оцінює наявність дійсних законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб'єкта даних, або підстав для встановлення, пред'явлення або захисту претензій. Якщо, згідно з оцінкою, інтереси суб'єкта даних переважають інтереси контролера, контролер зобов'язаний припинити обробку для цих цілей;
  8. відкликати згоду в будь-який час і без пояснення причин, але обробка персональних даних, здійснена до відкликання згоди, буде продовжувати залишатися законною. Відкликання згоди призведе до того, що Адміністратор припинить обробку персональних даних з метою, для якої було надано згоду.
 2. Для того, щоб скористатися вищезазначеними правами, суб'єкт даних повинен зв'язатися, використовуючи надані контактні дані, з Контролером даних і повідомити йому, яке право і в якому обсязі він бажає реалізувати.

7. голова Управління з питань захисту персональних даних

 1. Суб'єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу, яким у Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Ставки 2, з яким можна зв'язатися наступним чином:
 2. поштою: вул. Ставки 2, 00-193 Варшава;
 3. через електронну поштову скриньку за адресою https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Гаряча лінія: 606-950-0000.

8 Спеціаліст із захисту даних

 1. У будь-якому випадку, суб'єкт даних може також безпосередньо зв'язатися з відповідальним за захист даних Контролера електронною поштою або письмово на адресу Контролера, зазначену в розділі 1, пункт 2 цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie.

9. зміни до Політики конфіденційності

 1. Політика конфіденційності та використання файлів cookie може бути доповнена або оновлена відповідно до поточних потреб Адміністратора з метою надання актуальної та достовірної інформації Клієнтам/Користувачам.

10 Печиво

 1. Інтернет-магазин виконує функції отримання інформації про Покупців, Користувачів та їхню поведінку наступними способами:
  1. через інформацію, добровільно внесену у форми для цілей, що випливають з функції конкретної форми;
  2. зберігаючи файли cookie (так звані "куки") на термінальному обладнанні;
  3. через збір журналів веб-сервера хостинг-оператором інтернет-магазину (необхідний для коректної роботи веб-сайту).
 2. Файли cookie - це інформаційні дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Клієнта/Користувача і призначені для використання веб-сайту Інтернет-магазину. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.
 3. Інтернет-магазин використовує файли cookie тільки після того, як Клієнт/Користувач Магазину дав на це свою попередню згоду. Згода на використання Інтернет-магазином всіх файлів cookie надається шляхом натискання на кнопку "Закрити" під час відображення повідомлення про використання Інтернет-магазином файлів cookie або шляхом закриття цього повідомлення.
 4. Якщо Клієнт/Користувач Інтернет-магазину не згоден на використання Інтернет-магазином файлів cookie, він може скористатися опцією "Я не даю своєї згоди", також доступну в повідомленні про використання Інтернет-магазином файлів cookie, або внести зміни в налаштування інтернет-браузера, який він використовує в даний момент (однак, це може призвести до некоректної роботи сайту Інтернет-магазину).
 5. Щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть свій браузер/систему зі списку і дотримуйтесь інструкцій: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Правовою підставою для обробки персональних даних, отриманих за допомогою файлів cookie, є законні інтереси Контролера даних для надання високоякісних послуг, забезпечення безпеки послуг.
 7. Інтернет-магазин використовує два основних типи файлів cookie: "сесійні" (сесійні файли cookie) і "постійні" (постійні файли cookie). "Сесійні" файли cookie - це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту його виходу з системи, виходу з Інтернет-магазину або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). "Постійні" файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Клієнта/Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie, або до моменту їх видалення Клієнтом/Користувачем.

Функціональні файли cookie (обов'язково)

mintishop.co.uk
prompt_token365 днів, cookie
Ідентифікує клієнта магазину.
shop_monit_token30 хвилин, cookie
Ідентифікує клієнта магазину.
клієнта:1 день, cookie
Ідентифікує зареєстрованого клієнта / кошик не зареєстрованого клієнта.
партнерська90 днів, cookie
Зберігає інформацію про ідентифікатор партнера, з якого було здійснено доступ до магазину
ordersDocumentscookie
Зберігає інформацію про стан друку документа
__idsui1095 днів, cookie
Файл, необхідний для функціонування так званого легкого входу на сайт
__idsual1095 днів, cookie
Файл, необхідний для функціонування так званого легкого входу на сайт
__IAI_SRC90 днів, cookie
Зберігає лише джерело, з якого було здійснено доступ до сторінки.
logincookie
Зберігає, чи увійшов користувач на сайт
CPA:28 днів, cookie
Містить інформацію про змінні для програм CPA / CPS, в яких бере участь сайт.
__IAIRSABTVARIANT__:30 днів, cookie
Ідентифікатор варіанту для A/B тесту та конфігурації движка IdoSell RS
basket_id365 днів, cookie
Ідентифікатор кошика користувача веб-сайту, призначений на час поточної сесії.
page_counter:1 день, cookie
Лічильник відвіданих сторі
LANGID180 днів, cookie
Зберігає інформацію про мову, обрану користувачем веб-сайту.
REGID180 днів, cookie
Зберігає інформацію про регіон користувача веб-сайту.
КУРСИ180 днів, cookie
Зберігає інформацію про валюту сайту, обрану користувачем.
__IAIABT__:30 днів, cookie
Зберігає ідентифікатор A/B тестів, з метою тестування та покращення функціональності магазину
__IAIABTSHOP__:30 днів, cookie
Зберігає ідентифікатор магазину, який бере участь в A/B тесті.
__IAIABTVARIANT__:30 днів, cookie
Зберігає ідентифікатор варіанту, намальованого в рамках поточного A/B тесту
toplayerwidgetcounter[]cookie
Зберігає кількість разів, коли було показано спливаюче повідомлення.
samedayZipcode90 днів, cookie
Зберігає інформацію про поштовий індекс користувача сайту, яка необхідна для кур'єрської доставки за послугою SameDay
applePayAvailability30 днів, cookie
Зберігає інформацію про те, чи доступний користувачеві метод оплати ApplePay
paypalMerchant1 день, cookie
Ідентифікатор облікового запису PayPal
toplayerNextShowTime_cookie
Зберігає інформацію про час, коли буде показано наступне спливаюче повідомлення
rabateCode_clicked1 день, cookie
Зберігає інформацію, коли панель з активною знижкою закрита
freeeshipping_clicked1 день, cookie
Зберігає інформацію, коли панельбезкоштовної доставки закрита
перенаправленняcookie
Зберігає інформацію, коли спливаюче повідомлення із зазначенням запропонованої мови для магазину закривається
filterHidden365 днів, cookie
При натисканні на опцію згортання фільтра для товарів зберігається, який фільтр буде згортатися при оновленні списку товарів
toplayerwidgetcounterclosedX_cookie
Зберігає інформацію про закриття спливаючого повідомлення.
cpa_currency60 хвилин, cookie
Містить інформацію про валюту для CPA / CPS програм, в яких бере участь сайт.
basket_products_countcookie
Зберігає інформацію про кількість товарів у кошику
wishes_products_countcookie
Зберігає інформацію про кількість товарів у списку обраного
remembered_mfa:365 днів, cookie
Зберігає запам'ятовувану інформацію про користувача для багатофакторної автентифікації (MFA
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer:30 днів, cookie
Забезпечує коректне відображення спливаючого повідомлення, що інформує про службу входу до IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/
IdoSell
platform_idcookie
Зберігає, чи відображається сторінка в мобільному додатку.
paypalAvailability_1 день, cookie
Зберігає інформацію про те, чи доступний користувачеві спосіб оплати PayPal.
ck_cook:3 дні, cookie
Зберігає інформацію про те, чи дав користувач веб-сайту згоду на використання файлів cookie.
IdoAccounts
accounts_terms:365 днів, cookie
Зберігає інформацію про те, чи прийняв користувач згоду на використання сервісу IdoAccounts.
express_checkout_login365 днів, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin
Google
NID180 днів, cookie
Ці файли cookie (NID, ENID) використовуються для запам'ятовування ваших уподобань та іншої інформації, наприклад, бажаної мови, кількості результатів, що відображаються на сторінці результатів пошуку (наприклад, 10 або 20), а також того, чи бажаєте ви ввімкнути фільтр Google SafeSearch. Цей файл також необхідний для роботи платіжного сервісу Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA1095 днів, файл cookie
Цей файл cookie встановлюється Google reCAPTCHA, який захищає наш веб-сайт від спаму в контактних формах.
PayPal
tscookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і підтримує платіжні сервіси на сайті
ts_c:1095 днів, файл cookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і використовується для запобігання шахрайству
x-pp-scookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і підтримує платіжні послуги на сайті.
enforce_policy:365 днів, файл cookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і підтримує платіжні послуги на сайті.
tsrce3 дні, файл cookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і підтримує платіжні сервіси на сайті.
l7_az:60 хвилин, файл cookie
Цей файл cookie необхідний для роботи функції входу в систему PayPal на веб-сайті
LANG1 день, файл cookie
Цей файл cookie зазвичай надається PayPal і підтримує платіжні сервіси на сайті.
nsidcookie
Використовується в контексті транзакцій на Веб-сайті. Файл cookie необхідний для безпечних транзакцій.
Аналітичні файли cookie

IAI S.A.
__IAI_AC245 днів, cookie
Ідентифікатор відстеження конверсій (Activity Tracking) для збору історії джерел попередніх замовлень, а також джерела, через яке було оформлено замовлення за моделлю атрибуції останнього кліку.
Google Analytics
_ga_730 днів, cookie
Використовується Google Analytics для збору даних про кількість відвідувань сайту користувачем, а також про дати першого та останнього відвідування
_ga730 днів, cookie
Реєструє унікальний ідентифікатор, який використовується для генерації статистичних даних про те, як відвідувач використовує сайт
_gid1 день, cookie
Файл cookie _gid записує унікальний ідентифікатор, який використовується для генерації статистичних даних про те, як відвідувач використовує сайт
_gat:1 день, cookie
Використовується для регулювання швидкості запитів. Аналітика анонімізує IP-адресу.
_dc_gtm_UA-#730 днів, cookie
Використовується Google Tag Manager для контролю завантаження тегу сценарію Google Analytics. Analytics анонімізує IP-адресу.
FPLC:1200 хвилин,
Не-HttpOnly версія файлу cookie з назвою FPLC з хешованим значенням від значення FPID
_gat[_]:1 хвилина, cookie
Використовується для зменшення швидкості запитів. Якщо Google Analytics реалізовано через Google Tag Manager, цей файл cookie матиме назву _dc_gtm_.
_gat_gtag1 хвилина, cookie
Використовується для аналізу звичок відвідувачів, потоку, джерел та іншої інформації.
__utma730 днів, cookie
Використовується для розрізнення користувачів і сесій. Файл cookie створюється, коли виконується бібліотека javascript і немає існуючого файлу cookie __utma. Файл cookie оновлюється щоразу, коли дані надсилаються до Google Analytics.
__utmb:30 хвилин, файл cookie
Використовується для ідентифікації нових сеансів/відвідувань. Файл cookie створюється, коли виконується бібліотека javascript і не існує існуючого файлу cookie __utmb. Файл cookie оновлюється щоразу, коли дані надсилаються до Google Analytics.
__utmccookie
Не використовується в ga.js. Встановлено для сумісності з urchin.js. Історично цей файл cookie працював разом з файлом cookie __utmb, щоб визначити, чи був користувач у новому сеансі/візиті.
__utmt10 хвилин, cookie
Використовується для обмеження кількості запитів.
__utmz:180 днів, cookie
Зберігає джерело трафіку або кампанію, яка пояснює, як користувач потрапив на ваш сайт Файл cookie створюється під час виконання бібліотеки javascript і оновлюється щоразу, коли дані надсилаються до Google Analytics.
__utmv730 днів, cookie
Використовується для зберігання даних кастомних змінних на рівні відвідувача. Цей файл cookie створюється, коли розробник використовує метод _setCustomVar з користувацькою змінною на рівні відвідувача. Цей файл cookie також використовувався для застарілого методу _setVar. Файл cookie оновлюється кожного разу, коли дані надсилаються до Google Analytics.
AMP_TOKEN365 днів, cookie
Містить маркер, який можна використовувати для отримання ідентифікатора клієнта від служби AMP Client ID. Інші можливі значення вказують на відмову, запит під час польоту або помилку при отриманні ідентифікатора клієнта від служби AMP Client ID.
FPID:730 днів, файл cookie
За замовчуванням цей файл cookie має назву FPID (First Party Identifier Значення, що зберігається в FPID, буде використано для встановлення ідентифікатора клієнта в запиті, що надсилається до серверів Google.
_gaexp:90 днів, cookie
Використовується для визначення включення користувача в експеримент і закінчення експериментів, в яких користувач був включений
_opt_awcid1 день, cookie
Використовується для кампаній, прив'язаних до ідентифікаторів клієнтів Google Ads
_opt_awmid1 день, cookie
Використовується для кампаній, прив'язаних до ідентифікатора кампанії Google Ads
_opt_awgid1 день, cookie
Використовується для кампаній, прив'язаних до ідентифікаторів груп Google Ads
_opt_awkid1 день, cookie
Використовується для кампаній, зіставлених з ідентифікаторами критеріїв Google Ads
_opt_utmc1 день, cookie
Зберігає останній параметр запиту utm_campaign.
_opt_expid0.2 хвилини, cookie
Зберігає останній параметр запиту utm_campaign.
Піксель Google Analytics999 днів, піксель відстеження
Піксель вимірює відвідування, кліки та іншу цифрову поведінку. Це дозволяє адаптувати вашу маркетингову стратегію.
__utmli:60 днів, файл cookie
Цей файл cookie є частиною технології Enhanced Link Attribution, яка (намагається) розрізняти кліки на посилання, що ведуть на один і той самий сайт, при внутрішньосторінковому аналізі. Він містить ідентифікатор (якщо такий є) натиснутого посилання (або його батька), який зчитується на наступній сторінці, щоб внутрішньосторінковий аналіз міг визначити, де саме на сторінці було натиснуте посилання.
Google Maps
SID3650 днів, cookie
Містить зашифровані та підписані цифровим підписом записи про ідентифікатор облікового запису користувача Google та час останнього Комбінація цих файлів cookie (SID, HSID) дозволяє Google блокувати багато типів атак, наприклад, спроби викрасти вміст форм, заповнених на сервісах Google.
Рекламні файли cookie

mintishop.co.uk
RSSID180 днів, cookie
Ідентифікатор користувача IdoSell RS, який використовується для відображення індивідуальних рекомендацій щодо продуктів на веб-сайті.
__IAIRSUSER__60 хвилин, cookie
Ідентифікатор користувача IdoSell RS, що використовується для відображення індивідуальних рекомендацій щодо продуктів на веб-сайті.
Google Analytics
__gads395 днів, cookie
Для забезпечення доставки реклами або ретаргетингу.
 1. Файли cookie використовуються для наступних цілей:
  1. створення статистики, яка допомагає нам зрозуміти, як Клієнти/Користувачі Інтернет-магазину використовують веб-сайти, що дозволяє нам покращувати їх структуру та зміст;
  2. збереження сесії Клієнта/Користувача (після входу в систему), щоб Клієнту/Користувачу не доводилося повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Інтернет-магазину;
  3. визначення профілю клієнта/користувача з метою показу йому/їй товарних рекомендацій та адаптованих матеріалів у рекламних мережах, зокрема в мережі Google.
 2. Програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (веб-браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на термінальному пристрої Клієнта/Користувача. Клієнт/Користувач може змінити свої налаштування в цьому відношенні. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Також можливе автоматичне блокування файлів cookie.
 3. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функціональні можливості, доступні на веб-сторінках Інтернет-магазину.
 4. Файли cookie розміщуються на кінцевому пристрої Клієнта/Користувача, а також можуть використовуватися рекламодавцями, які співпрацюють з Інтернет-магазином, і партнерами Інтернет-магазину.
 5. Файли cookie можуть використовуватися мережею Google для показу реклами, адаптованої до способу використання Інтернет-магазину Клієнтом/Користувачем. З цією метою вони можуть зберігати інформацію про шлях навігації користувача або тривалість перебування на певній сторінці: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності цих компаній, щоб зрозуміти, як використовуються файли cookie для статистики: Політика конфіденційності Google Analytics.
 7. Що стосується інформації про уподобання Клієнта/Користувача, зібраної рекламною мережею Google, Клієнт/Користувач може переглядати і редагувати інформацію, отриману за допомогою файлів cookie, за допомогою інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. На сайті Інтернет-магазину встановлені плагіни, які можуть передавати дані Клієнта/Користувача Адміністраторам, такі як: .
 9. З метою належного виконання Договору про дистанційну торгівлю Контролер даних може передавати дані Клієнтів/Користувачів кур'єрським компаніям. Доступні на даний момент способи доставки в Інтернет-магазині доступні за адресою https://mintishop.com.ua/pol-delivery.html.
 10. З метою належного виконання Договору дистанційної купівлі-продажу Адміністратор може передавати дані Клієнтів/Користувачів системам онлайн-платежів. Доступні на даний момент способи оплати у вигляді передоплати в Інтернет-магазині доступні за адресою https://mintishop.com.ua/pol-payments.html.

11 Інформаційний бюлетень

 1. Клієнт/Користувач може надати свою згоду на отримання комерційної інформації електронною поштою, поставивши відповідну галочку в реєстраційній формі або пізніше у відповідній вкладці. У разі надання такої згоди Клієнт/Користувач буде отримувати інформацію (розсилку) Інтернет-магазину, а також іншу комерційну інформацію, що надсилається Продавцем на вказану Клієнтом/Користувачем адресу електронної пошти.
 2. Клієнт може відписатися від розсилки в будь-який час самостійно, знявши галочку з відповідного поля на сторінці свого облікового запису або перейшовши на форму https://mintishop.com.ua/newsletter.php, натиснувши на відповідне посилання у змісті кожної розсилки, або через службу підтримки клієнтів.

12. рахунок

 1. Клієнт/Користувач не має права розміщувати в Інтернет-магазині або надавати Продавцю контент, в тому числі думки та інші дані протиправного характеру.
 2. Клієнт/Користувач отримує доступ до Облікового запису після реєстрації.
 3. Під час реєстрації Клієнт/Користувач вказує тип облікового запису або стать, ім'я, прізвище, назву компанії, ідентифікаційний номер платника ПДВ, дані документа про продаж, дані про доставку, адресу електронної пошти та обирає пароль. Клієнт/Користувач гарантує, що дані, надані ним/нею в реєстраційній формі, є правильними. Реєстрація вимагає уважного ознайомлення з Умовами та зазначення в реєстраційній формі, що Клієнт/Користувач ознайомився з Умовами та повністю приймає всі їхні положення.
 4. У момент надання Клієнту/Користувачу доступу до Облікового запису між Продавцем та Клієнтом укладається договір про надання електронних послуг щодо Облікового запису на невизначений строк. Споживач може відмовитися від цього договору відповідно до умов Умов.
 5. Реєстрація Облікового запису на одній зі сторінок Інтернет-магазину одночасно є реєстрацією, що дозволяє отримати доступ до інших сторінок, на яких доступний Інтернет-магазин.
 6. Замовник/Користувач може розірвати договір про надання електронних послуг у будь-який час з негайним вступом в силу, повідомивши про це Продавця електронною поштою або в письмовій формі на адресу Контролера даних, зазначену в пункті 2 розділу 1 цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie.
 7. Продавець має право розірвати договір про надання послуг щодо Облікового запису в разі припинення надання або передачі послуги Інтернет-магазину третій особі, порушення Клієнтом/Користувачем законодавства або положень Умов, а також у разі бездіяльності Клієнта/Користувача протягом 6 місяців. Договір розривається шляхом повідомлення за сім днів. Продавець може передбачити, що для перереєстрації Акаунта потрібен дозвіл Продавця.
pixel